Stockholm – en levande vattenstad

Vy över Stockholms stad, med mycket vatten och grönska

LEVANDE HAMN- OCH KAJOMRÅDEN

Vi vill ha en levande stad med caféer, restauranger, boulebanor, kanotuthyrare, kultur och sportevenemang på våra kajer och bryggor. Foodtrucks och taxibilar kan få sällskap av foodboats och eldrivna taxibåtar och Skeppsbron ska bli en attraktiv destination med mer plats för människor än för bilar.

CENTERPARTIET VILL

 • Skapa levande kajer med plats för lokalt näringsliv och tillfälliga verksamheter
 • Göra Skeppsbron till ett besöksmål
 • Ha en fiskmarknad med försäljning av närfångad fisk direkt från båt
 • Tillåta foodboats
 • Anlägga nya bryggor för tillfällig förtöjning i innerstan och för uthyrning av till exempel kajaker eller elbåtar
 • Skapa fler småbåtshamnar för samägande av fritidsbåtar
 • Bygga fler bostäder på vatten
 •  
Två personer hoppar i en badsjö från brygga.

MER FRITID PÅ OCH I VATTNET

Det ska vara en självklarhet att kunna bada och fiska i rena vatten. Vi vill både säkerställa att våra vatten är rena och att de är tillgängliga för alla stockholmare.

CENTERPARTIET VILL

 • Anlägga fler bryggor och badplatser
 • Skapa fler åtgärdsprogram för vattenrening
 • Stötta båtklubbar i arbetet med att åtgärda och förebygga föroreningar
 • Bygga badhus utanför Riddarholmen och i Norra Djurgårdsstaden
 • Uppmuntra sportfiske och sätta upp skyltar som informerar om olika fiskarter
Visionsbild av företaget Candelas nya pendelbåt som går på el och använder sig av bärplan.

Klimatsmart och snabbare än bilen. Eldriven bärplansbåt i pendeltrafik testat 2023 på linje 89 mellan Klara Mälarstrand och Ekerö. Foto: Candela

BÄTTRE TRANSPORTER

Att resa på vatten är både vackert och bekvämt. Centerpartiet har fått igenom flera pendelbåtslinjer i kollektivtrafiken och under 2023 testas en helt eldriven bärplansbåt i pendeltrafik för första gången. Med ny teknik kan vi resa snabbt, attraktivt och helt utan utsläpp.

CENTERPARTIET VILL

 • Ha fler förbindelser och mer regelbunden turtäthet
 • Ansluta fler stadsdelar till pendelbåtsnätet
 • Möjliggöra för fossilfria taxibåtar genom angöringsbryggor med laddstolpar
Barn står i gummistövlar vid strand och plockar upp plastskräp och slänger i soporna

RENARE VATTEN

För att vi ska kunna njuta av närheten till vattnet så måste det vara rent. Men det är idag inte en självklarhet. Det är oacceptabelt att kemikalier, läkemedel, mikroplaster, smutsigt regn- smält- och spillvatten läcker ut i vattendrag och grundvatten.

CENTERPARTIET VILL

 • Bygga ut dagvattenledningarna
 • Utveckla Henriksdal till ett av världens mest effektiva och avancerade reningsverk
 • Säkerställa att de prioriterade skyfallsåtgärderna genomförs
 • Skapa incitament för fastighetsägare att genomföra skyfallsåtgärder
 • Förbättra informationen till allmänheten om badvattenkvaliteten
 • Uppnå miljökvalitetsnormerna för god ekologisk och kemisk vattenstatus senast 2027

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!

Bild

Vår politik

Bild

Miljö och klimat

Bild

Engagera dig!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.