Integration i järfälla


Integration är avgörande för att alla människor ska kunna nå sina drömmar och mål. Vi arbetar för en välfungerande integration, för alla. Det är en del av ett hållbarhetsarbete med människans välmående i fokus.

  • Alla skolor skall ha integration på schemat
  • All inkludering skall börja i skolan
  • Riktade förebyggande insatser mot hedersproblematik
  • Alla anställda i kommunen skall vidareutbildas kring hederskultur
  • Obligatorisk SFI under föräldraledigheten
  • Utveckla arbetet med religiösa rådet för bättre integration och trygghet

Det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige för att bo, jobba och leva här. För att det ska fungera bra måste vi genomföra reformer så att fler kan få jobb och kostnaderna kan sjunka.

Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi ett bättre land att leva i. Och det är jobben som är nyckeln.

Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige är något som är bra. Det bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Till exempel ska alla ha samma chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag. Vi vill att Sverige ska fortsätta präglas av tolerans och öppenhet och välkomna olikheter. I framtiden vill vi inte ha några speciallösningar som är riktade till människor som har flyttat hit. Istället vill vi ha bra arbetsmarknads- och bostadspolitik för alla. Fakta visar att det är integrationspolitiken, och inte invandrarna, som har skapat dagens integrationsproblem.

Det behövs tydliga lösningar som gör mottagandet mycket bättre. Det är viktigt att snabbt få ett jobb under första tiden i Sverige. Där skapas kontakter som gör det lättare för dig med utländsk bakgrund att snabbt komma in i det svenska samhället.

Utanförskapet i Sverige är fortfarande för stort och alltför många har inte ett jobb att gå till. Särskilt stort är utanförskapet bland unga, personer med funktionsnedsättning och utrikes födda. På jobbet skapas naturliga kontakter mellan människor som gör det lättare för dig som invandrare att komma in i det svenska samhället.

För att lösa en del av de praktiska problemen med integrationen i Sverige har vi flera förslag. Det handlar bland annat om praktik med lägre lön, snabbare validering av kunskaper, tidigare språk­inlärning, etableringsersättningar som gör att det lönar sig att arbeta, och full ekonomisk kompensation till kommunerna. Vi vill också se bättre kommunikation mellan myndigheter och kommuner, intensiv­kurser i svenska för nyanlända barn, alternativa boendeformer för ensamkommande barn och att upphandlingen av asylboenden blir bättre. Vi tycker också att asylboenden ska ha en skyldighet att erbjuda såväl sysselsättning som svenskutbildning.

Till det kommer förslag om bättre regler på arbetsmarknaden med flexiblare turordningsregler, en helt ny arbetsförmedling med fler aktörer och jobbfixarpeng samt friare hyressättning på bostadsmarknaden. Men för att bostäder ska kunna tas fram i snabb takt behöver det också byggas modullägenheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.