Trygghet i järfälla


Trygghetsfrågan är alltid aktuell för ung som gammal. Vi i Centerpartiet satsar på att skapa en tryggare vardag, för alla. En hållbar kommun behöver trygghet och ro. I filmen kan du se mer på vad vi tillsammans med koalitionen satsat på under 2018.

  • Prioritera förebyggande brottsbekämpning
  • Fler patrullerande poliser på gator och torg
  • Fler trygghetsvärdar och fältassistenter anställs
  • Ökade öppettider på våra fritidsgårdar
  • Öka den upplevda tryggheten
  • Bekämpa brott och narkotikaförsäljning i Järfälla
  • Utökat samarbete mellan polis, föreningslivet och kommunen i det brottsförebyggande arbete

Poliser på gatan, festivalen eller fotbollsmatchen skapar ökad säkerhet och en känsla av trygghet. Därför vill vi fortsätta arbetet med flera lokalpoliser som känner sin ort och vet var insatserna gör störst skillnad. Brottsligheten i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb. Men vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel.

Hedersvåld och andra typer av hedersbrott förekommer i Sverige. Vi kan inte blunda för det. Flera kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder. Och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor, in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Samhället kan aldrig acceptera att kriminella gäng hotar poliser, åklagare och medborgare. Straffen för det behöver bli hårdare. Dessutom måste polisen få möjlighet att säkra bevis på fler sätt än idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.