Förtroenderåd

Centerpartiet i Södertälje samlar sina förtroendevalda och andra intresserade medlemmar till förtroenderåd i Stadshuset kl 18.00 i sal Harmoni.

Anmäl dig till: tage.gripenstam@sodertalje.se