Centerkvinnorna

Centerkvinnorna är en grön, socialliberal, och feministisk kvinnokraft som har kämpat för kvinnors rättigheter sedan 1932. Vårt mål är ett jämställt samhälle där alla kan känna sig trygga. Rätten att bestämma över sin egen kropp, frihet från våld och förtryck, och ett allmänt främjande av jämställdhet. Vårt arbete ser till att lyfta kvinnor i samhället både politiskt och i samhällsdebatten. Ett jämställt samhälle är ett samhälle som jobbar för människors hälsa och trygghet. Vi främjar detta ändamål.  

Ett samhälle där alla, oavsett könstillhörighet, har samma grundförutsättningar för att främja sig själv är vårt mål. Geografi och kön ska inte hämma ens möjlighet att förverkliga sig själv och få styra över sitt eget liv och framtid.

Varje år hålls en förbundsstämma för Centerkvinnorna där den politiska riktningen bestäms och medlemmar har möjlighet att ta upp viktiga frågor. Förbundsordförande och lednin.gen ser till att det som under årets gång tas upp bearbetas snabbt och effektivt. Vi som organisation jobbar för att lyfta kvinnornas roll i politiken och samhället.

Centerkvinnorna är aktiva i Enköping och i Uppsala län.

Besök gärna och läs mer på Centerkvinnornas hemsida

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.