Centerpartiet i ENKÖPING

Välkommen till Centerpartiet i Enköping som står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige och Enköping där människor får bestämma mer själva.


Enköping en Levande landsbygdskommun

 

  • Landsbygdssäkring av alla kommunala beslut.
  • Ta betalt för de miljöinspektioner som faktiskt utförs. Våra bönder ska inte behöva betala en årlig schablonavgift.
  • Inrätta en landsbygdsutvecklare med uppgift att jobba strategiskt med landsbygdsutveckling och som kontaktperson för landsbygdsföretagare och föreningar.

En hållbar miljö och närproducerad mat

  • Maten som serveras i kommunen ska vara producerad enligt de regler som gäller för att få producera livsmedel i Sverige och närproducerade livsmedel och tjänster ska främjas.
  • Underlätta miljövänligt resande vid samhällsplaneringen. Genom att exempelvis installera offentliga cykelpumpar, laddstolpar, undersöka möjligheten att hyra ut kommunens miljöbilar när de inte används och göra fler pendlarparkeringar runtom i kommunen.

Jobb och företagande i hela kommunen

  • Göra det enklare för småföretagen, de verkliga jobbskaparna. En väg in, ökad tillgänglighet och mindre byråkrati.
  • Minska regelkrångel och långa handläggningstider.
  • Tillsätta medel för utbyggnad av digitala tjänster för snabbare och effektivare hantering av tillståndsprövningar.

sol-has-bg

Senaste nytt från centerpartiet.se

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.