ett nytt ledarskap för enköping!

  • Landsbygd
  • Miljö
  • Jobb och företag
  • Ansvarstagande för ekonomin

Centerpartiet står för ett nytt ledarskap i Enköping

Centerpartiet är redo att ta ansvar för den politiska och ekonomiska styrningen i Enköpings kommun. En långsiktig och övergripande planering måste tas fram för såväl drift- som investeringskostnader för att säkerställa en långsiktigt god ekonomihushållning. Vi kommer att lägga förslag som underlättar att driva företag i hela kommunen, som tar tillvara den inneboende drivkraften och innovationen som finns i Enköping kommun.

Centerpartiet ser alla delar av kommunen. Därför kommer vi att förorda trygghetsboenden i alla delar av kommunen. Centerpartiet förstår vikten av bra och hållbar mat. Därför vill vi införa att miljöstyrningsrådets baskrav skall gälla vid all matupphandling i kommunen. Vi vill att våra barn och gamla ska få riktig mat, näringsrik och bra, lagad från grunden.

Centerpartiet står för närodlad politik. Det handlar om närhet till beslut och att kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Vi tror på ett varmt inkluderande och jämställt samhälle. Därför kommer vi att införa jämställdhetska


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.