Kulturen runt knuten

Torpet på Katrinedals herrgård i Övergran dit Jan Fridegårds familj flyttade från Gåde.

Kultur betyder odling, att odla sina intressen och utvecklas både som människa och som samhällsvarelse. Håbo ligger i ett av de områden som varit viktiga under historiens gång.

Vi ser det i minnena från de forntida transportvägarna. Draget med resterna av rännorna där man kunde dra sina båtar över det då väldigt smala näset mellan Ullevifjärdarna och Kalmarviken för vidare transport av varor mot Birka och ut i världen. Vi påminns om vikingatidens långresor av de många runstenarna där inte minst Varpsundsstenen visar att dåtidens Håbobor rörde sig långt bort.

Hembygdsföreningarna beskriver genom sitt omfattande engagemang bebyggelsehistoria och samhällsförändringar. Man visar på kopplingen mot Stockholm genom beskrivningen av näringslivets förändring via de stora trädgårdsodlingarna till dagens många serviceföretag. Fridegårds-/ Statarmuseet i Övergran och Skolmuseet i Häggeby är exempel på skildringar av stora samhällsförändringar som inte ligger så långt bakåt i historien.

Jan Fridegårds litterära arv med sin starka koppling till natur och samhällsförändring tas till vara genom utdelandet av Fridegårdspriset till personer som inom olika genrer beskriver vår tids samhällsutmaningar. Inom den moderna underhållningsmusiken finns framgångsrika håbobor representerade. Så kan linjerna från forntid till nutid följas såsom de beskrivs i kulturens olika uttrycksmedel. Aktivt kulturarbete är också med och formar vår framtid. Möjligheten att utveckla en Kulturskola i samarbete med olika studieförbund bör inledas.

Biblioteket spelar en viktig roll i kulturutbudet och kan ges ett uppdrag att tillsammans med föreningar och studieförbund ytterligare uppmuntra Håboborna att delta i olika kulturaktiviteter både som aktörer och publik.

I samband med att Fridegårdsgymnasiet byggs om bör det skapas förutsättningar för att ta emot ensembler från Riksteatern och Uppsala stadsteater. Såsom redan sker inom musiken.

Inom Håbos gränser finns tre viktiga kulturinstitutioner, Biskops Arnö, Nordens folkhögskola, Skokloster slott och Åbergs museum. Genom att ge dessa större utrymme i kommunens marknadsföring kan vi få fler intreserade av Håbo och vi själva känna stolthet över hemorten.

Studieförbunden arrangerar tillsammans med många av Håbos föreningar cirklar och kulturprogram där många Håbobor i olika åldrar deltar och tillsammans skaffar nya kunskaper och personlig utveckling. Det ekonomiska stödet från kommunen är nödvändigt för att många av dessa aktiviteter ska kunna organiseras.

En bättre samverkan mellan kommunen och folkbildningens representanter skulle öka möjligheterna att erbjuda Håboborna mer kultur till en låg kommunal kostnad. Det skapar också förutsättningar för människor att gemensamt möta olika samhällsutmaningar, t ex hoten mot det demokratiska och solidariska samhället. Hembygdsföreningarnas arbete behöver allt stöd för att beskriva historia och utveckling av Håbo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.