Framtiden föds ur människors drömmar. Här är våra tankar för Håbos framtid...

Håbo är en Mälarkommun och Centern vill skapa förutsättningar förbättre och fler båt- och gästhamnsmöjligheter.Allt börjar hos Dig!

Vi sammanfattar gärna vår politik med orden närodlad politik, det innebär att vi vill utveckla vår kommun i samverkan med alla som bor här. Vi kan alla medverka till att det känns bra att bo och verka i vår kommun.

Våra många företag skapar värdefulla arbetstillfällen. Vårt rika föreningsliv betyder mycket för att skapa trivsel och samhörighet.

Vi som bor i kommunen är beroende av att det finns en bra skola, barnomsorg och en vård som fungerar i livets alla skeden. God vård och omsorg är en förutsättning för trygghet genom livet.

Tillgång till en bra bostad, i Bålsta centralort, i någon av våra byar eller på landsbygden är något vi vill slå vakt om. För att livspusslet ska fungera är en väl fungerande kollektivtrafik och tillgång till fiber och bredband viktigt. Säkra vägar för cykel och andra fordon.

Vi vill veta vad Du tycker. Vår valbuss turnerar runt i kommunen. Tag gärna chansen till ett samtal med någon av våra kandidater till kommunfullmäktige och regionvalet om de frågor som engagerar Dig!

Vill du hellre ta del av vårt kommunala partiprogram för Håbo som pdf så finns det här , 3.2 MB..

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.