VÄLKOMMEN TILL

CENTERPARTIET I HÅBO

sol-has-bg

Allt börjar hos Dig!

Vi sammanfattar gärna vår politik med orden närodlad politik, det innebär att vi vill utveckla vår kommun i samverkan med alla som bor här. Vi kan alla medverka till att det känns bra att bo och verka i vår kommun.

Håbo kommun har ett centralt läge i Mälardalen. Centerpartiet vill utveckla centralorten Bålsta till en småstad med Stockholmsvägen som vår egen aveny. En stadspark i Gröna Dalen som knyter ihop kommunen med Aronsborgsviken. Ett Kalmarsand där spannmålssilosarna ersätts av sjönära bebyggelse och en attraktiv badstrand. Ekilla naturreservat har alla förutsättningar att bli en verklig friluftsoas med bad, camping och boende.

De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut för att kunna erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära.

Det innebär t ex förskolor och grundskolor i tätorten som kan attrahera kvalificerad personal. Och det kan innebära förskola i parhus i småorterna eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och närsjukvård. Och väl utbyggd service med digitalt stöd.

Skoklosterhalvön har alla möjligheter att utvecklas. För det krävs trafiksäkra vägar, med utrymme också för cyklisten. Det krävs också att boende och verksamheter på Skohalvön kan utvecklas, t ex genom lägenheter och kommersiell service men också genom att utnyttja naturliga platser för boende och näringsverksamhet. Och att de omfattande restriktioner som i dag omgärdar halvön omprövas.

Väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett bra samhälle. UL:s busstrafik kan utvecklas vad gäller turtäthet till småorterna och framför allt för resor mot Uppsala. För ungdomarna bör särskilda terminskort för resor i kommunen införas. Men också effektiva slingor till tätortens småsamhällen. En bro eller färja skulle öka tillgängligheten till Skohalvön.

Håbo kommun har möjlighet att bli en digital kommun. Men då krävsett väl utbyggt fibernät. Kommunen behöver utveckla sina tjänster på det digitala området; allt från bygglov och tillsyn, till universitetsutbildning på distans och omsorg där modern teknik ska komplettera och göra vården effektivare. Den digitala kommunen erbjuder också helt andra möjligheter till arbete på distans samt är ett konkurrensmedel för kommunensföretag.

Det kommunala vatten och avloppssystemet har kapacitet för upp till 30 000 invånare. Men det har sina brister. I centralorten krävs dubbla ledningar till vattenverket. Ledningssystemet är på sina håll underdimensionerat.

Skokloster är i behov av ett nytt vatten och avloppsverk på en mer ändamålsenlig plats. För flera nya bostadsområden kan lokala VA-lösningar vara ett attraktivt alternativ. Det kommunala slammet kan genom certifiering bli en resurs i hushållningen med våra naturresurser. De bruna påsarna kan bli biogas till bilarna. Genom att ytterligare sortera innehållet i våra 4-facks tunnor skulle vi komma långt i strävan mot ett samhälle som inte slösar med resurserna. Ett viktigt arbete för FN:s klimatmål.

Håbo kommun, med sin centralort Bålsta, med Krägga, Häggeby, Yttergran, Övergran och Kalmar och med sin landsbygd och framför allt med ett Skokloster som erbjuder såväl naturupplevelser som kultur är en kommun som många lärt sig uppskatta och som allt fler söker sig till. I kommunen finns ett rikt och aktivt föreningsliv, som erbjuder verksamhet för alla intressen.

Här finns möjlighet att bo såväl nära pendeltågsstationen som Mälarnära. Håbo kommun är rik på kultur, allt från runstenar med de mest fantastiska berättelser, till säte för ärkebiskop och hålvägar, som vittnar om dåtidens aktiva handel. Men också modern kultur med studios som skapar dagens melodier och en attraktiv Musikskola.

Kommunen ligger i hjärtat av Mälardalen och har en omfattande Mälarstrand. Här kan friluftslivet blomstra och natursköna boplatser erbjudas. Håbo kommun är en pendlarkommun med bra förbindelser till Stockholmsregionen och mot Enköping/Västerås. I kommunen finns 2 000 företag, de allra flesta med bara några anställda. Kommunens skolor erbjuder en bra grundskoleutbildning. Till Jan Fridegårdsgymnasiet söker sig ungdomar också från Stockholmsregionen.

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Håbo Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Håbo

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.