KOntakter

Kretsstyrelse

Funktion

Namn

E-post:

Telefon

Ordförande

Per Widén

Per.Widen@habo.se

073-9620124

Vice ordförande

Helene Zeland Bodin

Helene.Zeland@centerpartiet.se


Sekreterare

Mats Engelmark

mengelmark@me.com


Kassör

Sven-Erik Svensson

sven-erik.svensson@habo.se


Ledamöter:

Lisbeth Bolin

Lisbeth.Bolin@habo.seNihad Hodzik

nihhod62@gmail.com


Social media:

Stefan Bodin

Stefan.Bodin@centerpartiet.seUppdrag

Funktion/nämnd/Styrelse

Position

 Namn

 E-post

Telefon

Kommunfullmäktige

Ledamot +
gruppledare

Helene Zeland Bodin

se ovan


Ledamot

Per Widén

se ovanLedamot

Lisbeth Bolin

se ovanErsättare

Inga Birath von Sydow

se ovanErsättare

Jane Engelmark

se ovan


Kommunstyrelsen

KSO

Helene Zeland Bodin

se ovanErsättare

Mats Engelmark

se ovan


Tekniska nämnden

Ordförande

Lisbeth Bolin

se ovan


Barn- och Utbildningsnämnden

Ledamot + AU*

Helene Zeland Bodin

se ovan


Bygg- och Miljönämnden

Ordförande

Sven-Eric Svensson

sewsvensson@gmail.comErsättare

Nihad Hodzik

se ovan


Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Per Widén

se ovan


Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot

Inga Birath von SydowSocialsamfonden

revisor

Inger KölestamValnämnden

Ledamot

Sten-Åke WengbergKommunförb. Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Ersättare

Stefan Bodin

Stefan.Bodin@centerpartiet.se


Enligt fastighetsbildningslagen

God man

Göran Eriksson

goran@brunnstagard.seGod man

Sven-Eric Svensson

se ovan


Mälardalsrådet

Ersättare


se ovan


Regionalt samråd för kulturområdet

Representant

Per Widén

se ovan


Håbohus AB

Styrelsesuppleant

Stefan Bodin

Stefan.Bodin@centerpartiet.selekmannarevisor

Inger Kölestam

*AU=Arbetsutskott

 

Kyrkliga uppdrag (några av dessa)

Funktion

Position

Namn

E-post

Telefon

Kyrkorådet i Håbo

ordförande

Ulrika Uhlander

ulrika@terrabus.se

0702-28 12 23
Daniel Pettersson

se ovan


Kyrkofullmäktige

1:e vice ordf.

Kjell Andersson

se ovanledamot

vakant
ledamot

Anita Ekström
ledamot

Anna-Karin Andersson

bagarbo@swipnet.seledamot

Daniel Pettersson

se ovanledamot

Kjell Andersson
ledamot

Siv Johnsson
ledamot

Ulrika Uhlander

se ovanErsättare

Bengt Carlsson
Ersättare

Göran Eriksson

se ovanErsättare

Niels-Terje Valenkamph
Ersättare

Sven-Eric Svensson

se ovan 

Uppsala läns Landsting
Johan Örjes, landstingsråd
E-post: johan.orjes@lul.se

Riksdagsledamot

Catarina Deremar

E-post: catarina.deremar@centerpartiet.se