KOntakter

Kretsstyrelse

Funktion

Namn

E-post:

Telefon

Ordförande

Stefan Bodin

Stefan.Bodin@centerpartiet.se

076-3262286

Vice ordförande

Jörgen Allstedt

jorgen@alldiv.se


Sekreterare

Mats Engelmark

mengelmark@me.com


Kassör

Per Widén

perwiden1962@hotmail.com


Ledamöter:

Helene Zeland Bodin

Helene.Zeland@centerpartiet.seUlrika Adolfsson

adolfssonulrika@hotmail.comAnna Sundberg

ansu0003@hotmail.comSven-Erik Svensson

sewsvensson@gmail.comLisbeth Bolin

Lisbeth.Bolin@habo.seUppdrag

Funktion/nämnd/Styrelse

Position

 Namn

 E-post

Telefon

Kommunfullmäktige

Ledamot +
gruppledare

Helene Zeland Bodin

se ovan


Ledamot

Per Widén

se ovanErsättare

Lisbeth Bolin

se ovanErsättare

Mats Engelmark

se ovan


Kommunstyrelsen

Vice KSO

Helene Zeland Bodin

se ovanErsättare

Mats Engelmark

se ovan


Barn- och Utbildningsnämnden

Ledamot + AU*

Ulrika Adolfsson

se ovan


Barn- och Utbildningsnämnden

Ersättare

Hena Lundberg

henalundberg@gmail.com


Bygg- och Miljönämnden

Ledamot

Sven-Eric Svensson

se ovan


Vård- och Omsorgsnämnden

Ledamot

Lisbeth Bolin

se ovan


Vård- och Omsorgsnämnden

Ersättare

Anna Sundberg

se ovan


Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Per Widén

se ovan


Kultur- och fritidsnämnden

Ersättare

Jörgen Allstedt

se ovan


Socialsamfonden

revisor

Inger KölestamValnämnden

Ledamot

Sten-Åke WengbergEnligt fastighetsbildningslagen

God man

Göran Eriksson

goran@brunnstagard.seGod man

Sven-Eric Svensson

se ovan


Mälardalsrådet

Ersättare


se ovan


Regionalt samråd för kulturområdet

Representant

Per Widén

se ovan


Håbohus AB

Ordförande

Stefan Bodin

se ovanlekmannarevisor

Inger Kölestam*AU=Arbetsutskott

 

Kyrkliga uppdrag (några av dessa)

Funktion

Position

Namn

E-post

Telefon

Kyrkorådet i Håbo

Ledamot

Ulrika Uhlander
Ersättare

Daniel Pettersson
Kyrkofullmäktige

Ledamot

Matilda Ahlström
Ledamot

Kjell Andersson
Ledamot

Daniel Pettersson
Ledamot

Ulrika Uhlander
Ledamot

Anna-Karin Andersson
Ersättare

Sara Ahlström
Ersättare

Sven-Eric Svensson
Ersättare

Johanna ArdaniusFastighetsutskottet

Ledamot

Niels-Terje Valenkamph
Ersättare

Sten-Åke WengbergKyrkorådet

Ledamot

Ulrika Uhlander
Ersättare

Daniel Pettersson
 

Region Uppsala
Helene Zeland Bodin, regionråd
E-post:

Riksdagsledamot

Catarina Deremar

E-post: catarina.deremar@centerpartiet.se