Alliansen i Region Uppsala sluter Wikavtalet

Region Uppsala kommer under den kommande mandatperioden att styras av Alliansen. Allianspartierna har i samband med detta slutit Wikavtalet, en gemensam poltisk plattform för mandatperioden 2022-2026.

Det är nu klart att Alliansen under den kommande mandatperioden kommer att styra Region Uppsala. Detta efter att Emilie Orring (M) valts till regionstyrelsens ordförande och att Unn Harsem (C) valts till regionstyrelsens 1:e vice ordförande. Allianspartierna har i samband med att man gått fram som ett gemensamt alternativ slutit Wikavtalet, en gemensam poltisk plattform för mandatperioden 2022-2026.

Vi är glada över att tillsammans kunna presentera en politisk plattform som innehåller bland annat:

  • Ökade anslag till primärvården fram till 2030
  • Etablering av närmottganingar i mindre orter och på landsbygden
  • Begränsa beroendet av hyrpersonal
  • Utreda förlossningsvård på fler vårdnivåer, t.ex. barnmorskeledd normalförlossningsklinik och hemfödsel
  • Närvårdsplatser på fler platser runtom i länet
  • Se över möjligheten att införa enzonstaxa i kollektivtrafiken
  • Bättre scheman, rotationstjänster och mål om ökad återhämtning för vårdpersonalen

Centerpartiet är tillsammans med våra allianskollegor redo att verka för hela Region Uppsalas bästa under kommande mandatperiod. Nu påbörjas arbetet för en stärkt primärvård, mer nära vård och en hållbar utveckling för hela Uppsala läns bästa.

Wikavtalet går att läsa i sin helhet här , 184.9 kB..