Uppsala län
Centerpartiet lokalt

Nomineringsstämma 30/11

Den 30 november är det dags för nomineringsstämma för Centerpartiet i Uppsala län. Vi ska anta ett nytt länsprogram och även fastställa riksdagslistan!

Tid: 30/11 18:00
Plats: Drakensalen, Studieförbundet Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 1 tr Uppsala

Kretsarna representeras av ombud som väljs på respektive kretsårsmöte.

Nomineringskommittén har nu släppt sitt förslag till riksdagslista. Du finner förslaget här: Lista

Handlingar kommer skickas ut till samtliga ombud via e-post. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på denna sida!

Här finns handlingarna:

Kallelse
Föredragningslista
Resultat av medlemsomröstning
Förslag till länsprogram

Om du är ombud och inte har möjlighet att delta? Kontakta din respektive kretsordförande.