Centerpartiet kritiska till vårdstängningar

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Regionen har föreslagit att stänga jourmottagningarna i Östhammar och Tierp nattetid och helt lägga ner vårdcentralen i Rasbo och distriktssköterskemottagningen i Morgongåva

 – Inriktningen hittills har varit att primärvården ska ta ett större ansvar och att primärvården ska vara lätt tillgänglig för befolkningen under alla dygnets timmar, det nya förslaget går i helt motsatt riktning genom att lägga ett ännu tyngre ansvar på Akademiska sjukhusets akutmottagning, säger Johan Örjes Regionråd för Centerpartiet.

– Från Centerpartiet kräver vi att förslaget stoppas och att man avvaktar den utredning om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård inom Region Uppsala som ska presentera sina förslag i höst. Centerpartiet vill se en god tillgång till primärvård i hela länet dygnet runt, säger Örjes (C)

Beslutet förväntas tas av Vårdstyrelsen den 30/3-2017

För frågor eller mer information, kontakta:

Olle Romlin
Politisk Sekreterare, Centerpartiet
Region Uppsala
018-611 60 24
olle.romlin@centerpartiet.se