Centerpartiet och alliansen presenterar förslag för att förbättra primärvården

På gårdagens vårdstyrelse presenterades slutrapporten om Primärvårdens framtida roll i hälso- och sjukvården. Rapporten innehöll flera intressanta delar och lyfte fram primärvården som en viktig del i arbetet regionen gör överlag i arbetet för en effektiv och nära vård.

Alliansen lade tillsammans totalt 18 stycken förslag kopplat till rapporten för att förbättra primärvården och den nära vården ännu mer.

Förslagen innehöll bland annat att ett mål om att primärvården borde stå för 25% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten, att det ska bli lättare att driva små vårdcentraler även på landsbygden och att öppna särskilda äldremottagningar specialiserade på de över 75 år.

-Det är glädjande att rapporten är klar och att vi nu gemensamt kan lägga fram flera konkreta förslag på hur vi ska få en närmare vård i hela länet. En väl utbyggd och organiserad primärvård är en mycket viktig del i att skapa en trygghet och en tillit till att vården finns där när man behöver den, säger Johan Örjes regionråd (C)

Hela listan med förslag för en förbättrad primärvård hittar du här: Framtidens Primärvård , 29.6 kB.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, Regionråd (C)
070-6115251

Olle Romlin, politisk sekreterare
070-5316024