Uteblivet fyrspårsbeslut förvånar Johan Örjes

Under dagens regeringsbesök och sammanträde i Uppsala sköt man ännu en gång upp beslutet om nationell plan för infrastruktur. Därmed saknas fortfarande trots löften, ett definitivt beslut om fyrspår mellan Stockholm och Uppsala. Detta förvånar Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

- Det är bra att regeringen nu säger att en utbyggnad till fyra spår ska ingå i nationell plan för infrastruktur, däremot är det förvånade att regeringen inte heller vid dagens regeringssammanträde tar beslut om nationell plan för infrastruktur.

- Därmed har vi inte heller fått ett formellt besked om fyrspårsutbyggnaden och om de löften som regeringen ställt ut i fyrspårsförhandlingarna kommer att uppfyllas, till exempel vad gäller att hela utbyggnaden ska vara klar 2033 eller om vi får det utlovade stödet för spårvägsutbyggnad.

Trots att byggandet av spårväg är ett beslut som fattas av Uppsala kommun så är det fortfarande beroende av att få ett tydligt och skarpt beslut av den nationella planen.

-När det gäller frågan om spårväg i Uppsala eller inte avgörs den frågan av väljarna i Uppsala kommun i höstens val. Om ett nytt styre i Uppsala stad efter valet vill byta inriktning från spårväg kommer Alliansen i region Uppsala välkomna det.