Formulär nominering till kretsstyrelsen 2022

Nu är det hög tid att att nominera kandidater till distriktstsyrelsen 2022. Nominera dig själv eller någon annan som du tycker skulle kunna bidra i styrelsearbetet. Sista dag att nominera kandidater till kretsstyrelsen är 20 januari.

Kretsstyrelsen leder kretsens arbete mellan kretsstämmorna och ansvarar för att de uppgifter som enligt stadgarna åligger en krets inom Centerpartiet planeras och genomförs. Därutöver ska kretsstyrelsen även:

  • Ansvara för kretsens verksamhetsplan och ekonomi.
  • Regelbundet bjuda in samtliga medlemmar till kretsmöten.
  • Hålla regelbunden kontakt eventuella avdelningar och nätverk inom kretsen.
  • Hålla regelbunden kontakt med kommunfullmäktigegruppen och distriktsstyrelsen.
  • Planlägga, leda och samordna valarbetet i distriktet i samband med allmänna val.Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.