Kyrkovalet

Listor över Centerpartiets kandidater, fastställd 23/3 2021

Kyrkofullmäktige, Uppsala pastorat

 1. Ann-Sofe Hååg, VD-assistent, Löten Gamla Uppsala
 2. Calle Lindkvist, agronom stud., Gottsunda
 3. Kjell Danielsson, lantbrukare, Skölsta Vaksala
 4. Annika Lundegårdh, sjuksköterska/företagare, Vårdsätra
 5. Olle Romlin, politisk sekreterare, Luthagen
 6. Josefin Berglund, administratör, Berthåga
 7. Jonas Hillby, gymnasielärare, Stenhagen
 8. Daniel Solling, forskningsarkivarie, Stenhagen
 9. Jan Ulmander, fd rådman, Centrum
 10. Bo Levin, kyrkväktare, Södra Gottsunda
 11. Carl-Birger Sveidqvist, lantbrukare, Vaksala

Stiftsfullmäktige, Uppsala stift

 1. Barbro Möller, musikdirektör, Kåbo
 2. Gunnar Granberg, teol.dr, författare, Gamla Uppsala
 3. Olivia Lundegårdh, lärarstudent, Vårdsätra
 4. Olle Romlin, politisk sekreterare, Luthagen
 5. Berit Danielsson, lekmannarevisor, Danmark
 6. Daniel Solling, forskningsarkivarie, Stenhagen
 7. Josefn Berglund, administratör, Berthåga
 8. Jonas Hillby, gymnasielärare, Stenhagen
 9. Kjell Danielsson, lantbrukare, Skölsta Vaksala
 10. Bo Levin, kyrkvaktare, Gottsunda

Till Kyrkomötet föreslås

 1. Hans Nordström, Almunge
 2. Olle Romlin, politisk sekreterare, Luthagen
 3. Jonas Hillby, gymnasielärare, Stenhagen

Distriktsstyrelsen fattar beslut härom.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.