Uppstartsmöte för de politiska utskotten

Varmt välkomna på uppstartsmöte för de politiska utskotten!

Tisdagen den 13/2, klockan 19–21, samlas Centerpartiet Uppsalas politiska utskott för årets första möte. Detta första uppstartsmöte kommer vara fysiskt och vi träffas i Drakensalen på Kungsängsgatan 12.

De politiska utskotten är Centerpartiet Uppsalas forum för politikutveckling. Syfte med utskotten är att erbjuda stöd till våra förtroendevalda i deras politiska arbete. Att erbjuda möjlighet till alla våra medlemmar att påverka vår kommunala politik. Att vara beredande i arbetet med Mål och budget, Lokalförsörjningsplaner, Översiktsplanen, och att vara en upplärningsplattform för medlemmar som har ambition att få förtroendeuppdrag för Centerpartiet Uppsala.


Relaterade artiklar