Victor Zhao-Jansson

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i plan- och byggnadsnämnden

Victor är ledamot i plan- och byggnadsnämnden där han även är ersättare i plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Victor är också ersättare i kommunfullmäktige.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.