Kretsstyrelsen

Uppsala kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Centerpartiets kretsstyrelse för verksamhetsåret 2022 valdes av kretsårsstämman i februari 2022. Den består av följande personer:

Victor Zhao-Jansson, kretsordförande

Lisa Schwartz, vice kretsordförande

Hans Kårholm, kassör


Christian Bertilsson, ledamot

Olga Granlöf, ledamot

Edwin Hovemyr, ledamot

Ann-Sofie Hååg, ledamot

Kenny Jonsson,ledamot

Nora Karlsson, ledamot

Eren Kaya, ledamot

Mattias Widegren, ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.