Kretsstyrelsen

Uppsala kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Centerpartiets kretsstyrelse för verksamhetsåret 2023 valdes av kretsårsstämman i februari 2023. Den består av följande personer:

Julia Eriksson, kretsordförande

Lisa Schwartz, vice kretsordförande

Hans Kårholm, kassör


Anna Wetterbom, ledamot

Edwin Hovemyr, ledamot

Emma Karlsson, ledamot

Guffa Tällberg, ledamot

Kenny Jonsson,ledamot

Monica Rilvén, ledamot

Olga Granlöf, ledamot

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.