Kretsstyrelsen

Uppsala kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Centerpartiets kretsstyrelse för verksamhetsåret 2024 valdes av kretsårsstämman i januari 2024. Den består av följande personer:

Julia Eriksson, kretsordförande

Anna Wetterbom, vice kretsordförande

Hans Kårholm, kassör

Monica Rilvén, sekreterare

Angelique Prinz Blix, ledamot

Anna Johansson, ledamot

Edwin Hovemyr, ledamot

Emma Karlsson, ledamot

Kenny Jonsson, ledamot

Vill du komma i kontakt med kretsstyrelsen? Mejla uppsala@centerpartiet.se.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.