Kretsstyrelsen

Uppsala kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Centerpartiets kretsstyrelse för verksamhetsåret 2021 valdes av kretsårsstämman i februari 2021. Den består av följande personer:

Victor Zhao-Jansson, ordförande
Calle Lindkvist, kassör
Josefin Berglund, sekreterare
Johanna Engström, utbildnings- och medlemsansvarig
Kenny Jonsson
Daniel Solling

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.