Centerpartiet säger nej till statsbidrag för mindre barngrupper

Från och med årsskiftet beräknas 260 barn sakna förskoleplats i Uppsala kommun. Orsaken är att kommunen minskar storleken på barngrupperna i förskolan i syfte att kunna få extra statsbidrag. Centerpartiet menar att invånarnas bästa måste komma i första rummet, och uppmanar därför majoriteteten att säga nej till statsbidraget.

- Mindre barngrupper är ett vällovligt syfte som också vi gärna vill verka för, men inte på bekostnad av alla Uppsalabors rätt till grundläggande kommunal service. I valet mellan förskoleplats åt alla barn och lite bättre förskoleplatser åt några barn väljer vi det förstnämnda, säger Unn Harsem (C), ledamot i utbildningsnämnden.

I oktober informerades utbildningsnämnden om att 210 barn beräknades sakna förskoleplats från och med januari 2017. Då sades dock att situationen förväntades lösas under årets två sista månader. Därför var det med bestörtning som Centerpartiets företrädare i förra veckan läste i UNT att problemet blivit värre och att föräldrar ges besked om att de blir utan platser.

- Den rödgröna majoriteten måste lägga om sin politik och sätta alla barns lagstadgade rätt till förskola i första rummet. Nu skär majoriteten aktivt ned på antalet platser, och lägger i praktiken ned den pedagogiska verksamheten i Åkerlänna i smyg genom att sälja lokalen där verksamheten bedrivs. Det innebär att ytterligare 28 barn kommer behöva nya platser, fortsätter Unn Harsem.

- Det är positivt om kommunens intäkter kan ökas genom extra statsbidrag, men det får inte ske på bekostnad av Uppsalas barn och arbetande föräldrar. Uppsalas välstånd står och faller med att de som kan arbeta arbetar. Att hundratals barn blir utan förskoleplats kommer drabba både deras föräldrar som tvingas stanna hemma, och mängder av arbetsgivare som blir utan personal. Det är ohållbart och oacceptabelt, säger kommunalråd Stefan Hanna (C).

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Stefan Hanna
Kommunalråd
0767 61 85 43
stefan.hanna@uppsala.se

 

Joakim Holmertz (C)
Politisk sekreterare
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se