Centerpartiet kräver stopp för spårvägsplaner

Uppsala kommun och Uppsala läns landsting presenterade under torsdagen en utredning av Uppsalas framtida kollektivtrafiksystem. Utredningen konkluderar att införandet av ett modernt bussystem av BRT-modell vore det mest fördelaktiga. Centerpartiet har länge varit skeptiskt mot planerna på spårvagnar i Uppsala, och kräver nu att de skrotas.

- Utredningen slår fast att ett BRT-system skulle vara bättre för resenärerna, kosta mindre och gå snabbare att ta i bruk än en spårvägslösning. Dessutom blir inverkan i värdefulla natur- och kulturmiljöer mindre, säger Mia Nordström (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

En spårvägslösning skulle kräva mer utrymme än en BRT-lösning. Det finns indikationer om att Nya Studenternas eventuellt inte kan byggas som planerat om en spårvägslösning blir verklighet. Därtill visar utredningen att en spårvägslösning skulle kosta nästan tre gånger så mycket som en BRT-lösning.

- Uppsala har i dag en mycket ansträngd ekonomi. Att i det läget välja den dyrare spårvägslösningen är inte ansvarsfullt, i synnerhet inte som BRT av allt att döma vore bättre för resenärerna, kommenterar Stefan Hanna (C), kommunalråd.

- Spårvägsalternativet låser dessutom fast oss för väldigt lång tid framåt. Teknik-utvecklingen går väldigt fort, redan idag finns utsläppsfria elbussar och inom en snar framtid kommer delar av kollektivtrafiken ersättas av självkörande bilar. Det vore olyckligt om vi då satt med en relativt nybyggd men redan förlegad spårväg, avslutar Mia Nordström.

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Stefan Hanna (C)
Kommunalråd
0767 61 85 43
stefan.hanna@uppsala.se

Mia Nodström (C)
2:e vice ordförande, gatu- och samhällsmiljönämnden
0705 29 76 29
mia.nordstrom@centerpartiet.se

Joakim Holmertz (C)
Politisk sekreterare
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se