Debatt: Satsa utanför city

Uppsalas kransorter bör ses som stadsdelar och utvecklas i samma takt som övriga stadsdelar, skriver Karin Eriksson och Stefan Hanna idag i UNT.

Uppsalas stora omland och landsbygd är en tillgång och konkurrensfördel för kommunen. Fler partier måste inse det. Alla partier är duktiga på att leverera löften och vackra ord om landsbygden, men Centerpartiet är det enda som levererar konkret politik för en levande landsbygd.

Uppsala kommuns landsbygd är en riktig guldgruva. Den hyser stora värden och är hem för cirka 50 000 Uppsalabor.

Vi är lyckligt lottade som har en kommun med stor areal, tio gånger så stor som Stockholm. Uppsala är unik bland landets kommuner med så stort utrymme att leva på, utveckla och njuta av. Kommunens kransorter utgör unika samhällen i ett utbyggt nätverk som binder samman landsbygderna och staden.

Vi är positiva till att den nya översiktsplanen pekar ut utvecklingspotentialen i många kranssamhällen. Det har dock gjorts förr utan att någon utveckling skett. Centerpartiet vill satsa kraftigt på att stärka närservicen och bostadsbyggandet på fyra orter för att stärka hela kommunen.

Dessa kransorter bör ses som stadsdelar och utvecklas i samma takt som övriga stadsdelar. Vi tycker att minst 500 av alla nya bostäder per år ska byggas utanför centralorten. Det är viktigt att bostadsbeståndet blir varierat också utanför centralorten, och att identiteten hos Uppsalas kransorter stärks för att renodla deras unika karaktärer.

På så vis blir kransorterna mer än sovplatser åt Uppsala stad och hela Uppsalas attraktion stärks.

Detta är viktigt för att vi ska kunna locka till oss människor med eftertraktad kompetens, vilka har olika önskemål om boendemiljö. Stadens stadsdelar har mycket att lära av landsbygdens sociala nätverk i form av idrottsklubbar, bygdegårdsföreningar, kyrklig verksamhet och mycket annat. Föreningarna skapar gemenskap och trygghet för invånarna. Vi i Centerpartiet är besvikna på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger sig värna landsbygden men inte visar i handling att de menar allvar i kommunens budget, bostadsplaner och nu i den nya översiktsplanen.

I den rödgröna budgeten för 2017 saknas specifika satsningar på landsbygd och kransorter, och i översiktsplanen saknas beskrivning av landsbygdens utveckling fram till 2050. Däremot stoppas styckebyggande utanför centralorten till förmån för satsningar i staden. När ska de agera? Bygglov måste beviljas lika frikostigt utanför staden som inom den, och satsningar behövs på pendlarparkeringar, vid kollektivtrafikknytpunkter, på idrottsanläggningar utanför centralorten, och på landsbygdens skolor. Landsbygdsskolorna kan med fördel fyllas med barn från Uppsala stad genom "omvända" skolskjutsar.

Framöver vill vi höra att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet innefattar landsbygden i begreppet Uppsalakommun, och inte bara staden som är fallet i dag.

Stärker man landsbygden så stärks hela kommunen, och Uppsala blir en bättre plats även för stadsborna.