Centerpartiet: överväg att återta stadstrafiken i kommunal regi

Uppsala kommun växer kraftigt och kommer sannolikt att ha cirka 130 000 fler invånare om 40 år. Kommunens tillväxt ställer krav på att infrastrukturen och kollektivtrafiken i Uppsala utvecklas i samma takt, vilket den inte gör idag. Därför överväger Centerpartiet i Uppsala nu ett återtagande av stadstrafiken till kommunal regi.

 

- Vi i Centerpartiet anser att kommunen måste börja överväga att ta tillbaka stadstrafiken i kommunal regi. Att vi öppnar för det är en konsekvens av att Region Uppsala inte i tillräckligt stor utsträckning prioriterar Uppsala kommun, trots att Uppsala växer kraftigt, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Region Uppsala, tidigare Uppsala läns landsting, tog över de kommunala bussbolagen Uppsalabuss och Gamla Uppsala buss från Uppsala kommun år 2012. Regionföreträdare sade i samband med detta att det skulle ge möjlighet att förbättra kollektivtrafiken i såväl länet som i stadstrafiken.

- Att regionen tog över ansvaret för stadstrafiken har hittills i huvudsak inneburit nackdelar för Uppsalaborna. Bland det första regionen gjorde efter övertagandet var att chockhöja priserna för Uppsalaresenärerna. Nu visar också en revisorsrapport från regionen att allt fler väljer att ta bilen, vilket gör det svårare för oss att nå våra viktiga klimat- och miljömål, fortsätter Stefan Hanna.

- Dessutom är det uppenbart att regionens företrädare inte sitter på tillräcklig lokalkännedom för att placera hållplatser på de lämpligaste platserna i en snabbt växande stad. Det senaste exemplet på det är beslutet att ta bort hållplatsen på Leopoldsgatan i Nyby, som ligger i anslutning till ett trygghetsboende för äldre. Det är orimligt att de äldre där ska få mångdubbelt längre till närmaste hållplats och strider helt mot vår ambition att vara en äldrevänlig stad, avslutar Stefan Hanna.