Uppsala kan växa utan att bygga sönder innerstaden

Uppsala kommunfullmäktige debatterade under onsdagskvällen fyra av Centerpartiets motioner om att investera i tusentals nya bostäder och rusta upp välfärden i Uppsalas mindre tätorter. Den rödgröna majoriteten biföll emellertid ingen av motionerna. Centerpartiet ser beslutet som en tydlig men beklaglig signal om att en levande landsbygd inte är någon prioritet för de rödgröna i Uppsala.

- Vi kunde läsa i UNT i veckan att många Uppsalabor är kritiska till den förtätningshets som driver stadsbyggnadspolitiken i Uppsala. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill göra gällande att Uppsala antingen måste bygga sönder innerstaden eller sluta växa. Det är fel och vi står för ett tydligt alternativ. Genom att satsa på våra mindre orter och förtäta staden mer varsamt kan vi både fortsätta växa och bevara Uppsalas grönområden och småstadskaraktär, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Centerpartiet har analyserat möjligheterna att utveckla ett antal olika orter i kommunen och identifierat Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge som särskilt väl lämpade för kommunen att satsa på. Här har kommunen rådighet över mark och det finns basservice att bygga vidare på, goda kommunikationsmöjligheter samt lokalt intresse för satsningar.

- Det är dags att villkora exploateringsavtal i Uppsala stad med att man också är villig att satsa i någon av kommunens mindre orter. Senast Uppsala satsade ordentligt på landsbygden var på 70-talet, då Centerpartiet hade posten som kommunstyrelsens ordförande. Sedan dess har kommunen antagit många fina dokument och policyer om landsbygden. Nu är det hög tid att kommunen också visar handling i de här frågorna, avslutar Stefan Hanna.