Jonas Petersson ny vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Jonas Petersson (C) tillträder idag som ny 2:e vice ordförande i Uppsalas gatu- och samhällsmiljönämnd. Petersson bor i Ulleråker och arbetar till vardags som systemintegratör inom IT och telekombranschen.

- Jag ser fram emot att ta en större roll i Centerpartiets och Alliansens arbete för att bygga en trygg och säker kommun för alla Uppsalabor. Jag ser det som min främsta uppgift i gatu- och samhällsmiljönämnden att bidra till att de lösningar som implementeras inom trafik, park och offentlig miljö blir långsiktigt hållbara, säger Jonas Petersson.

Petersson ersätter Mia Nordström (C) på posten som 2:e vice ordförande. Hon har innehaft det mycket krävande uppdraget sedan januari 2015, men valt att avgå med hänvisning till privata skäl. Nordström fortsätter emellertid som ledamot av kommunfullmäktige.

- För att skapa balans mellan arbete och fritid har jag valt att lämna över taktpinnen för detta viktiga uppdrag, förklarar Mia Nordström.

Petersson var tidigare ledamot i styrelsen för teknik och service, och har sedan årsskiftet tjänstgjort som ersättare i omsorgsnämnden. I samband med att han tillträder sitt nya uppdrag efterträds han i omsorgsnämnden av Rebecca Larson.