Underlätta arbetskraftsinvandring för att trygga morgondagens välfärd

Nydanande forskning och framgångsrika företag är grunden för vår välfärd. I global konkurrens behöver universitet och företag kunna rekrytera globalt för att förbli konkurrenskraftiga. Det skriver kommunalråd Stefan Hanna (C) med fler i UNT idag.

För att svenska företag ska kunna konkurrera globalt behöver de kunna rekrytera globalt. Därför behöver Sveriges riksdag och regering underlätta för företag och universitet att anställa personer med spetskompetens från andra länder. Det argumenterar kommunalrådet Stefan Hanna, Kungl. Ingenjörsakademiledamoten Lars Kylberg, ekonomidocenten Nazeem Seyed och vd:n Magnus Tauvon för i UNT.

Läs artikeln i sin helhet på unt.se.