konkurrens och valfrihet stärker välfärden

Konkurrens pressar priserna och ökar kvaliteten i välfärden, skriver kommunalrådet Stefan Hanna och övriga Alliansen i Äldrenämnden i UNT. Alliansen med Centerpartiet i spetsen är kritisk till den rödgröna kommunaliseringspolitiken.

Den rödgröna majoriteten i äldrenämnden för en politik som syftar till att kommunalisera så mycket som möjligt av äldreomsorgen. Centerpartiet och övriga Alliansen värnar valfriheten och är kritisk. Möjligheten att välja utförare ska vara en rättighet för alla, inte bara för dem som har råd att betala ur egen ficka.

Läs Stefan Hannas och övriga Alliansens debattartikel i sin helhet på unt.se.