Allianssatsning för fler jobb, bättre matchning och minskat utanförskap

Tisdagen den 19 september presenterade Alliansens kommunalråd i Uppsala ett flertal gemensamma satsningar för fler jobb och förbättrad matchning i Uppsala.

Uppsala har en av Sveriges starkaste arbetsmarknader och Sveriges lägsta arbetslöshet. Den låga arbetslösheten och den goda konjunkturen gör att många arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Parallellt med detta ser vi emellertid också en utveckling med växande långtidsarbetslöhet och utanförskap.

 

Centerpartiet och Alliansen vill därför:

  • Lägga ned Arbetsförmedlingen och upphandla externa aktörer för att förmedla arbeten och matcha arbetsgivare med arbetskraft med rätt kompetens. Arbetsförmedlingen har i många år misslyckats med sitt uppdrag, och ett flertal externa aktörer har lyckats bättre.
  • Höja kvaliteten på Uppsalas vuxenutbildningar. Genom ett tätare samarbete mellan kommun och näringsliv och mer verksamhetsförlagd utbildning vill Alliansen se till att yrkesutbildades kompetenser bättre svarar mot arbetsgivares framtida behov.
  • Återinföra välfärdsjobben. Välfärdsjobben var en välfungerande arbetsmarknadsåtgärd för människor långt från arbetsmarknaden som i stor utsträckning ledde till vidare jobb eller utbildning, men som avskaffades av den rödgröna majoriteten 2015.
  • Att ekonomiskt stöd alltid ska åtföljas av andra insatser, som Centerpartiet tidigare kallat inkluderingsjobb. Den som erhåller försörjningsstöd ska kunna ställa krav på exempelvis praktik eller utbildning, och kommunen ska kunna ställa krav på dem som erhåller försörjningsstöd att de deltar i åtgärderna.
  • Underlätta för funktionsnedsatta som kan arbeta att ta sig in på arbetsmarknaden. En funktionsnedsättning är inte synonym med oförmåga att arbeta, och många arbetslösa med funktionsnedsättning vill arbeta. Alliansen anser att kommunen måste vara ett föredöme och i större utsträckning anställa funktionsnedsatta i den egna verksamheten, samt ställa krav i upphandlingar på att kommunens leverantörer gör det.