Fyra förlorade år för Uppsalas företagare

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking av svenska kommuners företagsklimat 2017. Uppsala faller 28 placeringar till plats 213 i rankingen. 2017 blir därmed det tredje året i rad som Uppsalas företagsklimat försämrats. Centerpartiet efterlyser nu krafttag för att vända den oroväckande trenden.

- Den här utvecklingen är inget annat än tragisk. Med Sveriges starkaste arbetsmarknad, två universitet och nära till såväl huvudstaden som Sveriges största flygplats har Uppsala alla förutsättningar att höra till Sveriges bästa företagarkommuner. Istället uppfattas vi som en av de sämsta. Ska man försöka se någon ljusglimt i detta så är det väl att vi snart bara kan bli bättre, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Uppsala kommun får i år sin sämsta placering i företagsklimatrankingen någonsin. Kommunen får särskilt dåliga betyg i kategorierna kommunpolitikernas attityder till företagande (276), tjänstemäns attityder till företagande (272) och service till företag (270), där Uppsala hör till landets absoluta bottenskikt.

- Det är ingen slump att det här treåriga raset i företagsklimatrankingen sammanfaller med en period då vi haft en rödgrön majoritet. Den politiska viljan att ge företag goda förutsättningar att starta och växa saknas tyvärr. Den här mandatperioden blir av allt att döma fyra förlorade år för företagarna, fortsätter Stefan Hanna.

Sedan den rödgröna majoriteten tillträdde hösten 2014 har verksamhet för miljarder kommunaliserats, skatten har höjts och de välfungerande dialog- och samarbetsorgan som fanns när Alliansen styrde har övergivits.

- Det som framförallt behövs för att vända trenden är etableringen av en servicekultur i kommunorganisationen. Många företagare jag pratar med berättar att de upplever att kommunens tjänstemän och politiker är omedgörliga och ser företagare som irritationsmoment. Det är väldigt problematiskt. Kommunen måste börja se företagarna som värdefulla partners i bygget av ett bättre Uppsala, avslutar Stefan Hanna.

Svenskt Näringsliv presenterar sin ranking av svenska kommuners företagsklimat årligen. Sedan 2014 har Uppsala fallit från plats 123 till plats 213 i rankingen. Det dåliga företagsklimatet är ett hot mot finansieringen av framtidens välfärd. Centerpartiet är Uppsalapolitikens främsta röst för en mer företagsvänlig kommun.