Centerpartiet föreslår hyresrättsombildningar för att minska segregationen

En av Uppsala kommuns stora utmaningar de närmaste åren kommer vara att bryta det sociala och ekonomiska utanförskapet i flera stadsdelar. Centerpartiets förslag till budget för Uppsala kommun 2018, som presenteras måndagen den 9 oktober, innehåller flera åtgärder för att bryta utanförskap och minska segregationen. Ett av dessa är att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i områden som präglas av en stor andel hyresrätter.

- Utanförskapet och segregationen i Uppsala har ökat de senaste åren, det är en utveckling som vi måste vända. Enligt forskningen så är hyresrättsmarknaden betydligt mer segregerad än bostadsrättsmarknaden. Genom att ombilda hyresrätter till bostadsrätter vill vi ge fler människor möjlighet att äga sitt boende och incitament att ta hand om sitt närområde, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Centerpartiet föreslår i sitt förslag till budget att cirka 550 hyresrätter i Uppsalahems bestånd ska ombildas till bostadsrätter. Det rör sig om ungefär 250 lägenheter i Gottsunda, 150 lägenheter i Valsätra och 150 lägenheter i Eriksberg. Ombildningen skulle inbringa ungefär 1,2 miljarder kronor till Uppsalahem.

- De som bor i de här lägenheterna ska få erbjudande om att köpa dem i ombildningen. De som inte kan eller vill får naturligtvis bo kvar eftersom de har besittningsrätt till lägenheterna, men då som hyresgäster hos den nybildade bostadsrättsföreningen istället för hos Uppsalahem, fortsätter Stefan Hanna.

Uppsalahem är högt belånat. Ett kapitaltillskott i storleksordningen 1,2 miljarder skulle därför vara positivt för deras övriga hyresgäster och för Uppsalas skattebetalare som är borgensman för Uppsalahems lån.

- Det här kapitaltillskottet skulle också ge Uppsalahem medel att växla upp sin nyproduktion om konjunkturen viker. Vi i Centerpartiet tycker att de borde dra ned sin produktion i nuvarande starka konjunktur för att kunna växla upp när nästa lågkonjunktur kommer. Då får Uppsala fler bostäder för pengarna, och Uppsalahem skapar arbetstillfällen och håller uppe efterfrågan, avslutar Stefan Hanna.