Centerpartiet föreslår danscenter i kapområdet

Under måndagen presenterade Centerpartiet sitt förslag till budget för Uppsala kommun 2018. En del i partiets budget är att Uppsala kommun ska skapa möjligheter för att anlägga ett danscenter på Kapområdet, söder om Studenternas.

- I den plan för Nya Studenternas som nyligen togs av kommunfullmäktige har finansieringen för den tänkta danspaviljongen på området tagits bort, det tycker vi är fel. Dansen är stor i Uppsala och fyller en viktig roll i skärningspunkten mellan idrott, rekreation och kultur, säger kommunalråd Stefan Hanna (C).

Centerpartiet föreslår i sin budget att 10 miljoner avsätts för att anlägga ett danscenter på Kapområdet, söder om Nya Studenternas. När danscentret är färdigbyggd ska dansföreningarna i Uppsala själva förvalta den på samma sätt som fungerar framgångsrikt med den mindre dansbanan i Stadsträdgården.

- Det här danscentret fyller även en viktig trygghetsskapande funktion. Området runt Stadsträdgården har pekats ut som ett av de mest otrygga i Uppsala. Genom att anlägga en ny och större danspaviljong där, med kapacitet att användas oavsett väder och större delen av året, skapar vi flöden av människor som stärker både den faktiska och den upplevda tryggheter, avslutar Stefan Hanna.