Centerpartiet kritiskt till svällande kommunledningskontor

I dagens budgetdebatt i Uppsala kommunfullmäktige riktar Centerpartiet skarp kritik mot kommunens tilltagande centralisering och toppstyrning. De senaste åren har antalet kommunmedarbetare knutna till kommunledningskontoret ökat trettiofalt. Centerpartiet vill se en styrmodell där ekonomiska medel, ansvar och befogenheter decentraliseras till verksamheten.

- När jag blev kommunalråd 2010 hade KLK ett 50-tal medarbetare. Idag har antalet medarbetare knutna till kommunledningskontoret exploderat till 1 562 personer. Det är 11 procent av kommunens medarbetare. Det är en vansinnig utveckling och en viktig orsak till att invånarna i Uppsala får mindre välfärd för sina skattepengar än andra kommuners invånare, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Kommunledningskontoret fungerar som administrativt stöd till de förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I kontorets uppgifter ingår bland annat att bereda politiska beslut och följa upp att besluten genomförs. De senaste åren har kommunledningskontoret emellertid utökats med centraliserade funktioner för exempelvis IT, HR och kommunikation.

- Med nästan 1 600 medarbetare är KLK större än sju av kommunens tio förvaltningar och kostar runt en miljard kronor per år. Det är en grav felprioritering av kommunens begränsade resurser. De skulle använts bättre inom skola, vård och omsorg, fortsätter Stefan Hanna.

- Den här toppstyrda och topptunga organisationen är en stor och kostnadsdrivande koloss. Eftersom stora resurser fastnar på kommunledningskontoret istället för att gå ut i verksamheterna blir varje undervisningstimme eller hemtjänstbesök i Uppsala dyrare än i andra kommuner. Då får cheferna i verksamheterna besparingskrav på sig, men det enda de kan göra är att säga upp personal med sämre kvalitet som följd. När det uppmärksammas anställs ett par strateger på kommunledningskontoret för att utreda varför kvaliteten blir sämre och kostnaderna ökar ännu mer. Vi måste vända den här utvecklingen, avslutar Stefan Hanna.

Förvaltning/Kontor

Antal medarbetare

Kommunledningskontoret

1 562

Arbetsmarknadsförvaltningen

522

Kulturförvaltningen

411

Miljöförvaltningen

103

Omsorgsförvaltningen

2 613

Socialförvaltningen

853

Stadsbyggnadsförvaltningen

688

Utbildningsförvaltningen

6 862

Äldreförvaltningen

2 908

Brandförsvaret*

397

Överförmyndarförvaltningen**

28


Källa: Uppsala kommun

*Gemensamt brandförsvar för kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar.
**Gemensam överförmyndarverksamhet för kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar