Ja till fyrspår, nej till ofinansierade spårvagnar

Idag ska Uppsalas kommunstyrelse ta ställning till ett avtal med staten om att bygga fyrspår till Stockholm, anlägga spårvägar i Uppsala samt inleda massiv exploatering av södra Uppsala. Centerpartiet välkomnar det definitiva beslutet om fyrspår, men riktar skarp kritik mot andra delar av avtalet.

- Den rödgröna majoriteten tänker idag fatta beslut om att återinföra spårvagnar i Uppsala utan att veta hur mycket det kommer kosta och utan att veta hur spårvagnarna ska angöra Uppsala resecentrum. Det är så ansvarslöst att man inte vet om man ska skratta eller gråta, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

I den promemoria som utgör underlag för beslutet finns inga ekonomiska kalkyler. Trots det förbinder sig Uppsala kommun i avtalet att bära hela ansvaret för att finansiera investeringarna i spårväg, medan statens samordnare endast förbinder sig att föreslå regeringen att reservera max 900 miljoner kronor för att delfinansiera en del av spårvägens sträckning. Region Uppsala förbinder sig i dagsläget inte till några infrastrukturinvesteringar utan skall enbart finansiera en spårvagnsdepå och den framtida driften.

- Enligt avtalet så åtar sig kommunen att uppföra 33 000 bostäder i Södra Uppsala. Det innebär en massiv exploatering på två förhållandevis små områden. Centerpartiet är för en viss exploatering för att få fyrspår, i synnerhet i Bergsbrunna, men vi vill att hela kommunen ska leva. Vi vill inte att all utveckling ska ske i södra Uppsala, utan vi vill förlägga delar av den till resten av kommunen med fokus på Storvreta, Vattholma och Skyttorp, säger Stefan Hanna.

I kommunstyrelsen kommer Centerpartiet bland annat yrka att sprida bostadsbebyggelsen i hela Uppsala, att kommunen inte förbinder sig att investera i ett särskilt trafiksystem innan de olika alternativen utretts, samt att den föreslagna broförbindelsen över Fyrisån ska ha bärighet för alla trafikslag.