Erbjud kommunanställda inom vård, skola och omsorg vaccin mot mässling

Centerpartiet i Uppsala kommun vill att alla anställda i kommunen inom vård, skola och omsorg ska erbjudas gratis vaccin mot mässling. Detta sedan ett 30-tal fall av mässling konstaterats i Sverige sedan december, främst i Västra Götalandsregionen.

- Efter utbrotten av mässling i Västsverige har det uppstått en oro för att smittan ska spridas. Samtidigt finns det frågetecken hos många kring om man blivit vaccinerad som barn, eller om man av andra skäl finns i en riskgrupp. Därför vill vi att Uppsala kommun gör som ett antal kommuner i Västra Götaland och erbjuder frivillig, gratis vaccination till anställda inom vård, skola och omsorg, säger Mattias Johansson (C), ledamot av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Enligt Centerpartiet visar erfarenheterna från Göteborg och omgivande kommuner att det främst är personal som kommer i kontakt med barn som måste vara vaccinerade mot mässling. Likaså vill partiet säkerställa att de som jobbar inom kommunens äldreomsorg och hemtjänst har ett fullgott skydd mot mässling. Personal som arbetar med nyanlända kan också bli aktuella.

- Ingen personal ska av misstag bli smittbärare i en vanlig skola eller på en avdelning små barn eller sjuka äldre. Om alla anställda i dessa verksamheter, t ex de som är födda 1960-1980, erbjuds kompletterande vaccination tillser vi att de skyddar sig själva och alla de kommer i kontakt med, säger Mattias Johansson.

I förra veckan beslutade Region Västra Götaland att erbjuda gratis vaccination mot mässling till alla medborgare födda 1960 eller senare. Erbjudandet gäller under 2018 och beräknas kosta 8,4 miljoner kronor. Då ingår också asylsökande vuxna. Undersökningar tyder på att det kan finnas uppemot 40 000 personer i regionen som inte har fullgott skydd.

- Åtgärden är förebyggande och vi är övertygade om att kommunen långsiktigt tjänar på att erbjuda sin personal denna möjlighet. Även om det nuvarande mässlingsutbrottet i Sverige är begränsat, anser vi att kommunen ska göra mer för att förhindra att något liknande sker i Uppsala. Det är dessutom ett sätt att trygga arbetsmiljön för våra anställda, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).