Centerpartiet säkrar Majoritet för bygget av Uppsala Event Center

Bild: uppsalaeventcenter.se

Bild: uppsalaeventcenter.se

 

På måndag fattar Uppsala kommunfullmäktige beslut om förslaget att driva projektet Uppsala Event Center vidare i en ny ägares regi. Då den rödgröna majoriteten är splittrad i frågan har projektets framtid varit oviss. Centerpartiets fullmäktigegrupp beslutade under tisdagskvällen att ställa sig bakom den förslaget, och säkrar därmed en majoritet för affären.

- Vi vill ge Uppsala Event Center en chans till under nytt ägarskap. Vi hoppas att de nya ägarna lyckas ta projektet i hamn med det befintliga OPS-upplägget. Centerpartiet tycker att det är en önskvärd lösning då det innebär att skattebetalarna inte behöver finansiera hela projektet, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Centerpartiet har ägnat de senaste veckorna åt att föra en dialog med bland andra Almtuna IS och inhämta deras synpunkter, samt gå igenom detaljerna i det föreslagna avtalet med kommunens tjänstepersoner. Efter dialogen med idrotten och granskningen av avtalet har partiet landat i att det är rätt att ge möjligheten en chans till den 31/7 2018.

- För oss har det varit viktigt att förvissa oss om en lösning som idrottsföreningarna står bakom och som inte innebär ökade kostnader för kommunen. Vi har bland annat säkerställt att avtalets återköpsklausul inte innebär att kommunen kan tvingas köpa tillbaka skulder som inte ligger i bolaget i dagsläget, fortsätter Stefan Hanna.

Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan tidigare aviserat att de står bakom affären. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har meddelat att de kommer rösta nej. Andra partier har lämnat indikationer om att de ämnar rösta både för och emot, men inte lämnat definitivt besked.

- Det är glädjande att vi kan säkra en majoritet för förslaget. Alternativen till den här lösningen är antingen att Uppsala blir utan förutsättningar för att bedriva isidrott på hög nivå, eller att kommunen själv måste bygga en arena för många hundratals miljoner. Det vill vi undvika eftersom kommunen redan är högt skuldsatt. Vi tror också att andra krafter än kommunala är bäst på att framgångsrikt driva liknande verksamheter, avslutar Stefan Hanna.