Rödgrön handlingsplan otillräcklig för att vända utvecklingen i Gottsunda och Valsätra

Kommunstyrelsen antog under onsdagseftermiddagen en handlingsplan för att förbättra och minska utanförskapet i Gottsunda och Valsätra. Centerpartiet välkomnar helhetsgreppet och röstade ja till planen, men efterlyste också högre ambitioner och ytterligare åtgärder. Samtliga förbättringsförslag röstades ned av den rödgröna majoriteten.

- Det är bra att kommunen tar ett helhetsgrepp, men planen behöver omgående stärkas. De rödgröna avsätter två miljoner kronor för att handlingsplanen ska förverkligas. Två miljoner kronor som ska gå till fler tjänstemän på kommunledningskontoret som redan har 1 600 medarbetare. Vi tycker att liknande resursförstärkningar ska sättas in i Gottsunda och Valsätra istället, det är där de extra resurserna kan göra mest nytta, säger kommunalrådet Stefan Hanna.

Centerpartiet anser att en viktig brist i handlingsplanen är att den inte innehåller några nya eller utvecklade insatser. Den är i huvudsak en sammanställning av det som redan görs i de berörda områdena.

- Vi tryckte på vikten av att få med lokala fastighetsägare, företagare och invånare i processen med den här planen. De rödgröna menade att det inte behövs eftersom planen inte innehåller några nyheter utan bara samlar det som redan görs. Det ger sken av att de rödgröna inte tar problemen i Gottsunda och Valsätra på allvar. Dessutom är det intressant att notera att planen är en serie projekt, trots att kommunalrådet Erik Pelling (S) för mindre än två veckor sedan raljerade över ”projektpolitiken” (UNT 30/1), fortsätter Stefan Hanna.

På kommunstyrelsens sammanträde lade Centerpartiet fram ett flertal tilläggsyrkanden för att vässa handlingsplanen. Centerpartiet föreslog bland annat en serie delprojekt för att belysa och öka förståelsen för skillnader i kultur och värdegrund.

- Vi måste vara ödmjuka inför att det finns skillnader mellan olika kulturer och värdegrunder. Kommunen måste utveckla sin egen förståelse för detta, vi måste verka för att öka förståelsen för det bland de boende, och vi måste agera för att se till att de boende förstår den värdegrund som dominerar i Sverige och ligger till grund för våra lagar och regler, avslutar Stefan Hanna.