Centerpartiet vill ta bort bostadsförmedlingens förmedlingsavgift

Centerpartiet i Uppsala vill ta bort den förmedlingsavgift som Uppsala Bostadsförmedling tar ut i samband med att de förmedlar en bostad. Förmedlingsavgiften uppgår i dagsläget till 625 kronor och står för mindre än 10 procent av Bostadsförmedlingens intäkter.

- Förmedlingsavgiften är en stor utgift för många ekonomiskt svaga hushåll, inte minst många studenter. Den motsvarar drygt 6 procent av månadsinkomsten för en heltidsstudent med studiemedel. När Bostadsförmedlingen nu har en stark ekonomi anser vi att det är fel att belasta framförallt studenter och ekonomiskt svaga personer med förmedlingsavgiften, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Uppsala Bostadsförmedling är ett helägt dotterbolag till Uppsala kommun. Cirka 8 procent av bolagets intäkter utgörs av förmedlingsavgifter, medan resterande intäkter utgörs av den köavgift bostadssökande betalar för att stå i bostadskö. Drygt 90 000 betalande personer står i bostadskön, cirka 35 procent fler än förväntat.

- Bostadsförmedlingens ekonomi är betydligt starkare än prognostiserat eftersom så många fler än väntat betalar köavgift. Det skapar utrymme för att helt ta bort förmedlingsavgiften. Om ekonomin inte varit så stark så skulle en liten höjning av köavgiften med cirka 25 kronor per år vara tillräcklig för att täcka bortfallet av intäkterna från förmedlingsavgiften, avslutar Stefan Hanna.