Centerpartiet kräver mer jämställd kommunal tech-satsning

Uppsalas rödgröna majoritet har föreslagit en strategisk satsning på tech-sektorn i kommunen. Centerpartiet välkomnar satsningen men efterlyser insatser för att främja kvinnligt entreprenörskap i den mansdominerade branschen.

- Tech-sektorn är en viktig framtidsbransch som växer kraftigt. Det är bra att den rödgröna majoriteten vill främja sektorns utveckling i Uppsala. Vi i Centerpartiet frågar oss dock varför de kvinnliga företagarna glömts bort, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Tech-sektorn är väldigt mansdominerad. En majoritet av dem som verkar i sektorn är män och bara en av tio ledamöter i tech-bolagens styrelser är kvinnor. Dagens industri publicerade i februari en stor genomgång av hur svenskt riskkapital fördelas mellan män och kvinnor i tech-sektorn. Den visade att 88 procent av riskkapitalet går till tech-bolag med endast manliga grundare.

- Mångfald föder kreativitet och innovation, så det här är inte bara en rättvisefråga utan även en fråga om konkurrenskraft. Att kvinnor har svårt att ta sina idéer vidare från utvecklingsstadiet gör att Uppsala och Sverige går miste om export-framgångar och arbetstillfällen. Ska Uppsala kommun göra en riktad satsning på tech-sektorn borde vi därför se till att den bidrar till ökad jämställdhet i branschen, fortsätter Stefan Hanna.

Den tech-satsning som föreslås av den rödgröna majoriteten ska debatteras på kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars. Målen med satsningen inkluderar bland annat att förbättra matchningen mellan entreprenörer och investerare, öka antalet stipendier för studenter och att stimulera entreprenörskap i minoritetsgrupper. Centerpartiet vill att satsningen dessutom ska bidra till att främja kvinnligt entreprenörskap i sektorn och föreslår ytterligare medel för detta ändamål.