Ersätt dem som drabbas av utdragna gatuarbeten

Många gatuarbeten i Uppsala kommun har tagit oacceptabelt lång tid de senaste åren. Centerpartiet går till val på att korta arbetstiderna till maximalt ett år samt kompensera de Uppsalabor som drabbas värst av längre gatuarbeten.

- Att gatuarbeten tar så lång som de gör ställer till det för många människor i deras vardag, framförallt människor som bor eller driver företag i anslutning till gatuarbetena. Vi känner stor sympati med de här människorna och tycker att kommunen måste agera, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).

Vaksalagatan, Sysslomansgatan och Stationsgatan är exempel på gator som antingen varit uppgrävda i över ett år eller grävts upp på nytt kort tid efter att gatuarbete avslutats. Centerpartiet anser att gatuarbeten i kommunen behöver planeras och samordnas bättre, och går till val på att införa tre åtgärder för att förbättra situationen.

  • När ett gatuarbete inleds ska information om varför det sker och när det beräknas vara färdigt finnas lättillgänglig för invånarna.
  • Inget gatuarbete får ta längre tid än ett år.
  • Boende och företagare som drabbas av att gatuarbeten tar längre tid än ett år ska kompenseras ekonomiskt av Uppsala kommun.

- Det är bra att kommunen tar till vite mot byggentreprenörer som inte levererar enligt avtal, det ger dem ekonomiska drivkrafter att leva upp till avtalet. Men utdragna gatuarbeten beror många gånger på kommunen snarare än entreprenörerna, då menar vi att kommunen måste ta sitt ansvar, säger Stefan Hanna.

Den ekonomiska kompensationen ska utgå till Uppsalabor och företagare som kan styrka att de drabbats negativt av gatuarbeten. Kompensationen för boende ska bestå av en schablonersättning. Kompensationen för företagare ska motsvara faktiska utgifter eller intäktsbortfall som kan styrkas, upp till ett maxtak. Ersättningarna ska avräknas plan- och byggnadsnämndens eller gatu- och samhällsmiljönämndens budget, beroende på vilken nämnd som är ansvarig för projektet.