Ny taxirestriktion saknar helhetsperspektiv

På grund av att busschaufförer i linjetrafik haft en stökig och ibland hotfull trafiksituation på Stora Torget i Uppsala har trafikreglering 0380 2018:733 och 0380 2018:734 tillkommit i Uppsala kommun. Det är bra att kommunen tar sitt ansvar och hjälper denna yrkesgrupp som utför en bra och uppskattad service.

Centerpartiet anser dock att ett helhetsperspektiv saknats under den snart 2 år långa processen. I samtal med taxinäringen finns det en osäkerhet om sjukresor är undantagna från förbudet att stanna på Stora Torget på samma sätt som färdtjänstfordon. Införs nya regleringar tycker Centerpartier att det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och informerar utförarna vad som gäller. Extra viktigt är det att klargöra vad som gäller för de tjänster som finns till för våra sjuka och funktionsnedsatta medborgares bästa.

Upprinnelsen till den nya regleringen är att det varit och är stökigt i trafiken på Stora Torget främst fredags- och lördagskvällar men inskränkningar för taxi har införts för alla dagar i veckan, dygnet runt. Både polisen och taxinäringen ser att irritationsmomenten kan minskas om taxiköerna kan organiseras ”naturligt” så taxikunderna får hjälp i rätt ordning. Då undviks tjafs både mellan kunder och förare.

Centerpartiet tycker det är oacceptabelt att den styrande majoriteten duckat för problemen med nattrafiken på Stora Torget i nästan 2 år och att helhetsperspektiv saknas när ett beslut väl fattats. Restriktionerna för taxinäringen gäller nu även på tider då det inte är något problem med trafiksituationen. Vi hoppas den tillträdande minoriteten likt Centerpartiet vill säkerställa tillgänglighet för färdtjänst och sjukresor och att kommunen återkallar den nu införda regleringen tills alternativa platser i närheten av Stora Torget kan erbjudas där taxi kan hämta och lämna sina kunder.