Ekonomiska krisåtgärder resultatet av oansvarig lånepolitik

UNT rapporterar under onsdagen att Uppsala kommun utreder försäljning av tillgångar för att minska kommunens stora låneskuld. Centerpartiet har i flera år varnat för konsekvenserna av den lånepolitik som förts av först den tidigare rödgröna majoriteten och nu den styrande S-L-MP-minoriteten.

- Huvudskälet till att Uppsalas skulder ökat så kraftigt de senaste åren är kommunens snabba tillväxt. Vi i Centerpartiet tycker det är positivt att kommunen växer, men vi har länge tryckt på vikten av att växa hållbart, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

Sedan 2014 har Uppsala kommuns intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning ökat med 28 procent. Kommunens låneskuld har under samma period ökat med 38 procent, från 11,9 till 16,4 miljarder kronor. Centerpartiet anser att det är ohållbart att låneskulden ökar i så mycket snabbare takt än intäkterna.

- I budgeten för 2018 infördes som nytt finansiellt mål att låneskuldens tillväxt skulle begränsas till fem procent per invånare och år. Vare sig den dåvarande majoriteten eller den nuvarande minoriteten försöker emellertid nå det här målet. Prognosen för låneskulden per invånare i S-L-MP-minoritetens budget är att den ska öka med 10,2 procent 2019 och 2020, och 7,8 procent 2021, fortsätter Jonas Petersson.

Centerpartiet tänker ta ansvar för Uppsalas ekonomi, och således inte motsätta sig försäljning av vissa kommunala tillgångar om det bedöms nödvändigt för att trygga den finansiella stabiliteten. Däremot så menar partiet att kommunen inte hade behövt hamna i det här läget om parollen varit Uppsala växer hållbart istället för bara Uppsala växer.

- Vi står bakom en översyn av tillgångar och möjliga avyttringar. Men vi måste också bli bättre på att prioritera. Utöver investeringar i skola, omsorg och infrastruktur pågår just nu bygget av en ny fotbollsarena och ett nytt stadshus för cirka en miljard vardera, samt en upprustning av Fyrishov för hundratals miljoner. Samtidigt planeras en ny issportsarena för minst 400 miljoner kronor och kapacitetsstark kollektivtrafik för åtskilliga miljarder. Framöver kan kanske inte allt ske samtidigt, utan vi får prioritera och investera i den takt ekonomin tillåter, avslutar Jonas Petersson.