Uppsala-Alliansen säkrar ytterligare resurser till Uppsalas äldre

Under onsdagseftermiddagen fattade Uppsalas kommunstyrelse beslut om att justera kommunens budgetram för 2019. En majoritet av kommunstyrelsen röstade då för Uppsala-Alliansens yrkande om att tillföra äldrenämnden 10 miljoner kronor mer än minoritetsstyret föreslagit.

- Tack vare att Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom i riksdagen får Uppsala kommun 77 miljoner kronor mer i statsbidrag än vi räknat med. En av intentionerna med att stärka kommunernas ekonomi var att säkerställa en hög ambitionsnivå vad gäller äldreomsorgen, vi tycker det är viktigt att det får genomslag i kommunens budget, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD).

Minoritetsstyret hade föreslagit att 8,9 av de 77 extra miljonerna skulle tillskjutas äldrenämnden. Sedan en majoritet av kommunstyrelsen bifallit Uppsala-Alliansens yrkande i kommunstyrelsen får nämnden istället ett tillskott på 18,9 miljoner kronor. Utbildningsnämnden får enligt förslaget 15,4 miljoner kronor i utökad budget.

- I den senaste prognosen för 2018 beräknades äldrenämnden redovisa ett underskott på drygt 9 miljoner kronor. Samtidigt fick nämnden ett snålt tillskott i budgeten för 2019. Därför tycker vi det är prioriterat att skjuta till pengar till äldrenämnden så att de slipper skära i omsorg och hemtjänst, säger Jonas Petersson (C), gruppledare för Centerpartiet.

Äldrenämnden fick ett tillskott på cirka två procent i minoritetsstyrets budget för 2019, mindre än hälften av det genomsnittliga tillskottet för kommunens nämnder. På sistone har konsekvenserna av detta, exempelvis indragna seniorluncher på Fyrishov, uppmärksammats bland Uppsalas äldre.

- De här 10 miljonerna blir ett väldigt välkommet tillskott för oss i äldrenämnden. Det innebär att vi kan slå vakt om en bra omsorg för våra äldre. Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, sociala kontakter och ett aktivt liv. Våra äldre har genom sina ansträngningar format Sverige till vad det är idag och det måste löna sig även på äldre dagar, säger Cecilia Forss (M), ledamot i äldrenämnden.