Efter trafikverkets nej - börja i rätt ände

Centerpartiet vill ta ett nytt grepp om den tänkta utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala. Detta efter Trafikverket under måndagen meddelade att de avslår Uppsala kommuns ansökan om statlig medfinansiering för spårväg mellan resecentrum och Gottsunda.

- Centerpartiet har under hela processen runt det här projektet sagt att vi borde utreda först och fatta beslut sedan. Kommunledningen har emellertid envisats med att fatta beslut först och utreda sedan. Trafikverkets avslag visar nu att den modellen nått vägs ände och ger en unik möjlighet att ta ett nytt grepp om frågan och börja i rätt ände, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Centerpartiet röstade i januari 2018 som enda parti emot avtalet med staten och region Uppsala om bostadsbyggande, spårvägar och fyrspår. Skälen var att partiet ansåg att den föreslagna exploateringen i södra Uppsala var för massiv och att vare sig kostnader eller tekniska lösningar för kapacitetsstark kollektivtrafik utretts ordentligt.

- Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm hade behövts redan idag så det står vi helt bakom, men inte till vilket pris som helst. Uppsala ska växa, men vi ska växa hållbart. Det innebär dels att tillkommande stadsdelar ska vara attraktiva boendemiljöer som folk vill bo i, och dels att vi växer i en takt vi har råd med så att vi inte skuldsätter nästa generation, fortsätter Petersson.

Trafikverket motiverar beslutet att avslå kommunens ansökan om statlig medfinansiering med att de föreslagna åtgärderna är ”omogna” och medför stora risker vad gäller innehåll, kostnader och tidplaner.

- Givet det underlag som finns på kommunen är det inte förvånande att Trafikverket säger nej. Kommunen har i princip meddelat Trafikverket att vi vill ha spårväg, att vi inte vet hur den ska byggas eller vad den kommer kosta men att vi gärna vill att Trafikverket ska vara med och betala. Det är ett svårsålt budskap, avslutar Petersson.