Centerpartiet efterlyser politisk samling för företagsklimatet

Uppsala ligger kvar bland den sämsta tredjedelen av Sveriges kommuner i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking som presenterades under tisdagen. Centerpartiet efterlyser politisk samling för att komma till rätta med det kulturproblem som finns i kommunorganisationen och drar ned Uppsalas betyg.

- Så mycket står och faller med företagsklimatet. Har företagen inte förutsättningar för att gå bra kan de inte växa, nyanställa och generera de skatteintäkter som krävs för en framtida välfärd som håller hög kvalitet, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

Uppsala landar på plats 195 av 290 i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Det är en liten förbättring från plats 199 i fjol, men Uppsala hör fortfarande till den sämsta tredjedelen av landets kommuner. I flera viktiga kategorier där Uppsala redan förra året hörde till de absolut sämsta kommunerna i landet upplever företagarna att Uppsala blivit ännu sämre. I de fem kategorierna Tjänstemäns attityder till företagande, Kommunpolitikers attityder till företagande, Tillämpning av lagar och regler, Medias attityder till företagande, och Service till företag är Uppsala bland landets 25 sämsta kommuner.

- Det är uppenbart att vi har ett att vi har ett attityd- och kulturproblem i kommunorganisationen och det finns inga planer eller policys som biter mot. Jag menar att vi behöver politisk samling från vänster till höger för att få bukt med det här problemet. Vi politiker är kommunens kulturbärare och vi måste visa i både ord och handling att vi ser företagens behov och är villiga att tillgodose dem, för deras skull och för hela Uppsalas skull, säger Jonas Petersson.