Kommunen får backa om palermo - C-linje fick stöd

Restaurang Palermo i Uppsala kan fortsätta hålla öppet. Detta sedan Förvaltningsrätten underkänt Uppsala kommuns beslut att dra in serveringstillståndet. Precis som Centerpartiet drivit i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, menar rätten att en varning skulle ha varit en tillräcklig åtgärd.

Förvaltningsrättens beslut innebär att Palermo får behålla sitt serveringstillstånd och kan fortsätta med sin verksamhet i lokalen vid Sysslomansgatan som förut.

Centerpartiet var drivande I Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att kommunen skulle behandla Palermo korrekt och reserverade sig, tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, mot beslutet att dra in restaurangens tillstånd. Detta eftersom det inte framkommit några tidigare anmärkningar mot Palermo, och att en varning då ska vara en tillräckligt ingripande åtgärd. En linje som Förvaltningsrätten helt ställer sig bakom.

– Det är inte konstigt att vår kommun spelar i bottendivisionerna i hur näringsidkare rankar företagsklimatet. Den dåvarande rödgröna majoritetens hårda linje mot Palermo är en effekt av den njugga inställning man har mot det lokala näringslivet. Vi kommer att fortsätta stå upp för att våra företagare bemöts seriöst av kommunen och att man lägger mer fokus på att stötta och hjälpa våra företagare, säger Mattias Johansson som representerar Centerpartiet i Arbetsmarknadsnämnden.

– Självklart ska tillsynen gällande serverings- och alkoholtillstånd fortsätta vara noggrann och beakta att tillståndsinnehavarna följer gällande taxeringsregler. Men vi måste också agera konsekvent och enligt de direktiv vi har att följa som myndighet. Restaurangägare och krögare ska kunna lita på att kommunen är konsekvent i sina bedömningar och vidtar proportionerliga åtgärder, säger Centerpartiets Mats Åhlund, andre vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.