Centerpartiet säger ja till fortsatt utredning av BRT

Centerpartiet har landat i ett beslut om framtiden för Uppsalas kollektivtrafik och anser att en fortsatt utredning av BRT – Bus Rapid Transit, skulle vara välkommen.

”När vår stad står inför en expandering av stora mått är det självklart att kollektivtrafiken inte får halka efter, där är vi alla överens. Vi är av uppfattningen att vi är i behov av ett alternativ som kan möta stadens ökade transportbehov och som är driftsäkert, modernt, hållbart, flexibelt och kostnadseffektivt. Vi ser potential i BRT och ställer oss därför positiva till en fortsatt utredning” säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet i Uppsala.

Centerpartiet är övertygade om att en station i Bergsbrunna och ytterligare två spår till Uppsala behövs redan idag. Uppsala kommun kommer fortsätta växa och i framtiden kommer fler arbetsplatser och bostäder finnas i vår kommun. Vad Centerpartiet dock alltid har tryckt på är att det är viktigt att fokusera på att hela kommunen ska växa, och att vi inte får riskera att överexploatera de nya stadsdelarna och försumma kransorternas potential. I Uppsala kommun kan medborgarna välja olika upplåtelseformer på bostad och samtidigt göra den dagliga resan smidigt och klimatmässigt klokt. Det stöds inte minst av den framtagna utredningen som visar på att allt fler väljer att använda regiontågen, något som är bra och ligger i linje med Centerpartiets framtidsvision.

Uppsala är en motor både lokalt i kommunen och i regionen, och här finns möjlighet att välja bland olika boendeformer i citymiljö. Centerpartiets vision för framtidens samhällsbygge är att vardagsresandet ska vara smidigt, oavsett om det är till fots, med cykel, med kollektivtrafik eller med bil där det behövs. Vi ser att BRT är rätt teknikval att fortsätta utreda.

Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet i Uppsala


För mer information, kontakta:

Jonas Petersson (C)
Gruppledare, 2:e vice ordförande, gatu- och samhällsmiljönämnden
073-300 47 24
jonas.petersson@centerpartiet.se

Matilda Kylefors (C)
Politisk sekreterare
076–6967112
matilda.kylefors@uppsala.se