Extra budget med anledning av coronaviruset

Idag presenterades en extra ändringsbudget med anledning av coronavirusets utbrott i Sverige. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram ett åtgärdspaket som innehåller mer pengar till vården, myndigheter och landets kommuner och regioner.

I och med coronavirusets spridning, vilket har inneburit en ökad belastning på vården, har det blivit tydligt att ökade resurser måste sättas in.

Förslaget på den extra ändringsbudget som presenterades idag täcker framför allt fyra områden: mer pengar till kommuner och regioner, stärkta myndigheter, ett slopat karensavdrag, samt ökat stöd till företag som drabbats ekonomiskt.

  • En miljard kronor går till extra stöd för landets kommuner och regioner. De har redan tvingats stå för höjda kostnader i och med behovet av extra personal, för att kunna säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, för att kunna utföra laboratorieanalyser, för extra materielåtgång och för smittspårning. Nu ska de ges möjlighet att kompenseras.
  • Ett flertal myndigheter ska också stärkas, med resurser som motsvarar deras egna bedömningar av vad som behövs. Bland annat får Folkhälsomyndigheten ett tillskott på 41 miljoner kronor, Socialstyrelsen 20 miljoner kronor och Läkemedelsverket 5 miljoner kronor extra.
  • Karensavdraget kommer att tas bort under en tid framåt. Förslaget innebär att en anställd kommer att få rätt till sjuklön från dag ett. Det här är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen, vilket i sin tur minskar belastningen på vården.
  • Företag som drabbas ekonomiskt av händelserna kommer också att ges möjlighet till stöd. Förslaget om korttidsarbete tidigareläggs och ska att göras tillgängligt redan i maj i år. Förslaget bidrar till att undvika uppsägningar och det ger företag möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder.

– Det är viktigt att vi agerar samlat och snabbt. Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och vi följer därför utvecklingen noga, för att se till att alla resurser som krävs finns på plats, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.