C i Uppsala: Inför en lokal flaggdag för världsberömd Uppsalaprofil

Inför en kommunal flaggdag som hedrar en av Uppsalas alla berömda personer. Det vill Centerpartiet i Uppsala att kommunens namngivningsnämnd ska titta närmare på. Förebilden är bland andra Båstads kommun, där Birgit Nilsson nyss fått en egen lokal flaggdag.

En kommun får på egen hand inrätta lokala flaggdagar på vissa helgdagar eller olika bemärkelsedagar. Precis så skedde i mars i Båstad, där partierna i bred enighet fattade beslut om att inrätta en särskild flaggdag till operasångerskan Birgit Nilssons ära.

I en motion till fullmäktige vill Centerpartiet nu att Uppsala kommun ska lägga förslag på att hedra en av Uppsalas alla berömda personer med flaggdag.

En kommunal flaggdag har ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet och delaktighet. Rätt utformat skulle detta kunna bli ytterligare ett verktyg för att stärka Uppsalas attraktivitet för besökare och påminna dagens och morgondagens medborgare om vår gemensamma historia, säger Mattias Johansson (C) som sitter i kommunfullmäktige och som skrivit motionen.

Centerpartiet förordar ingen särskild person, utan vill att Kommunstyrelsen i samarbete med Namngivningsnämnden utarbetar ett förslag till namn. Det kan röra sig om någon som vuxit upp eller verkat i Uppsala kommun och som genom sina gärningar eller sin konst blivit känd långt utanför kommunens och Sveriges gränser.

Det finns ett stort antal berömda personer med uppsalaanknytning, som Ingmar Bergman, Karin Boye, Anders Celsius, Carl von Linné, Drottning Christina, Dag Hammarskjöld och Alva Myrdal. Som kommun ska vi vara stolta över att ha ett så brett urval av personer som kan komma ifråga för att föräras med en kommunal flaggdag, säger Daniel Solling, som representerar Centerpartiet i Namngivningsnämnden.